Skogshage tidlig vår, del to

Her er del ein. Med kort introduksjon, og om trekrunelaget og busklaget i min hage : Del ein, skogshage, tidlig vår I denne delen, skal eg kome med fleire gode grunna til å velje å bruke ein større del av hagen til fleirårige planter. Eg vil og vise staudelaget og klatrerane i min hage, no…

Skogshagen – gjennom sesongen: Tidleg vår

Kva er skogshage? Det er rett og slett fleirårige vekster sett i eit system som liknar ein skog. Ein vil prøve å ha mange planter som gjev mat, nokre for innsekta og nokre for næring til matvekstane. Det er og ein lett måte å ha kjøkkenhage på, når den fyst er etablert. Ein kan tilogmed…