Skogshage tidlig vår, del to

Her er del ein. Med kort introduksjon, og om trekrunelaget og busklaget i min hage : Del ein, skogshage, tidlig vår I denne delen, skal eg kome med fleire gode grunna til å velje å bruke ein større del av hagen til fleirårige planter. Eg vil og vise staudelaget og klatrerane i min hage, no…