Matauk på tv

Her kjem nokre av mine favorittar innan dyrking og sjølvberging, alle frå NRK. No Det gode bondeliv Frank her er ein bonde i Danmark. Han prøver ut mange ulike frøsorter, gamle handtverkstradisjonar og har veldig mykje å lære frå seg! Episodane kjem og dreg på NRK. No, så det einaste som gjeld er å sjekke…