Når byrje på oppalet?

Nokre matplanter treng oppal inne i varmen. Men korleis veit ein når ein skal byrje? Vel aller fyst må du finne ut kva planter du vil så. Deretter kor langt oppal desse plantene bør ha før den kan plantast ut i hagen. Nokre må ha det heilt frostfritt før dei kan plantast ut, som squash…