Enkel sjølvvatnade potte

Eg synest det er kjedelig å vatne heile tida. Og plantene trivst best med jamn vasstilgang. Enda eit pluss er at ein kan ha flytande naturlig næring i vatnet, og jamn næringstilgang og 🙂 Her er sirka to liter vassreservoar i denne bøtta + det som jorda held på. Eg er spent på kor ofte…